Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOCHECK ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

Πλήρης ή επι μέρους έλεγχος του οχήματος σας ώστε να γνωρίζεται την κατάσταση του όποτε εσείς το επιθυμείτε.

Δικαιολογητικά εκούσιου ελέγχου

Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας

  • Άδεια κυκλοφορίας,
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού,
  • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (αν το όχημα έχει υποχρέωση).

Ξένες πινακίδες κυκλοφορίας

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού.

Σημείωση: Μετά τον εκούσιο έλεγχο δεν επικολλάται στην πινακίδα κάποιο αυτοκόλλητο όπως στο ΚΤΕΟ.