Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOCHECK ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης

Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOCHECK ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης

Εξοπλισμού υγραερίου (LPG).
Για αυτοκίνητα με υγραέριο πρέπει να υπάρχει Υπεύθυνη Δήλωση (ισχύει για ένα μήνα) από τον μηχανικό που το τοποθέτησε.