Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOCHECK ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | Ειδικός Αρχικός Έλεγχος (Υγραεριοκίνηση)

Ειδικός Αρχικός Έλεγχος (Υγραεριοκίνηση)

Ο Ειδικός έλεγχος του συστήματος υγραεριοκίνησης ενός οχήματος διενεργείται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος.

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εάν δεν υπάρχει , οι πληροφορίες αναζητούνται από εμάς στο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής ελέγχων ΚΤΕΟ του ΥΜΕ)
 • Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος υγραεριοκίνησης αναφορικά με την ορθή εγκατάσταση και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν
 • Δήλωση συμμόρφωσης των προδιαγραφών των ανταλλακτικών με τις αποδεκτές από το ΥΜΕ προδιαγραφές
 • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της εργασίας της εγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης
 • Απόδειξη λιανικής των ανταλλακτικών του συστήματος υγραεριοκίνησης
 • Άδεια λειτουργίας του εγκαταστάτη αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων υγραεριοκίνησης
 • Σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης

Διαδικασία

Διαδικασία αρχικού ειδικού ελέγχου υγραεριοκίνησης:

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης, ο εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης υποχρεούται να παραδώσει στον κάτοχο του οχήματος μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα ενημερώνει τη διεύθυνση του ΚΤΕΟ ότι πραγματοποίησε τη διασκευή, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις περί εγκατάστασης που έχει ορίσει το Υπουργείο.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ενημερώνει το ΚΤΕΟ τον πελάτη για την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και για την πιθανή ημερομηνία παραλαβής της νέας άδειας. Ο πελάτης/ιδιοκτήτης ή κάποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να προσέλθει στην Περιφέρεια που έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών με την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας και να παραλάβει την νέα άδεια καταθέτοντας την παλιά.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Από την ημερομηνία της εγκατάστασης (ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην βεβαίωση του εγκαταστάτη) έχετε περιθώριο 30 ημέρες για τον ειδικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Μετά το πέρας των 30 ημερών θα πρέπει να εφοδιαστείτε με νέα βεβαίωση εγκατάστασης.
 • Εγκατάσταση συστήματος εκτός Ελλάδος δεν γίνεται αποδεκτή.
 • Η δήλωση της εγκατάστασης υγραερίου πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα εγκατάστασης σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις αλλαγές των κυρίων χαρακτηριστικών της άδειας κυκλοφορίας.