Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOCHECK ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | Επιβατικό

Επιβατικό

Έλεγχος ΚΤΕΟ

Ώραριο

Δευτέρα με Παρασκευή: 08.00 – 18.00
Σάββατο: 08.00 – 14.00
Κυριακή: Κλειστά

Βασικά στάδια τεχνικού ελέγχου

 • Έλεγχος ορθών στοιχείων οχήματος (αριθμός πλαισίου, αριθμός μηχανής, κλπ)
 • Καυσαέρια
 • Ελαστικά – Τροχοί – Αμορτισέρ
 • Σύστημα πέδησης
 • Έλεγχος στα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους
 • Οπτικοί έλεγχοι για το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, του συστήματος ανάρτησης καθώς και του  αμαξώματος για οξειδώσεις και για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα, κλπ.

Διαδικασία

Προσέρχεστε στο Ι. ΚΤΕΟ Βαλάντης Γκουγκουλιάς (εξυπηρετούμε και χωρίς ραντεβού) προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο χρόνος που απαιτείται (σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών από 1-1-2013) για τον έλεγχο του οχήματος είναι 20-25 λεπτά για επιβατικά αυτοκίνητα και 30-35 λεπτά για φορτηγά 3,5 μικτό βάρος.

Προθεσμίες

Ο Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) είναι υποχρεωτικός για τα οχήματα που συμπληρώνουν 4ετία* από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος).

Έκτοτε, όλα τα οχήματα υποχρεούνται σε διεξαγωγή τεχνικού ελέγχου κάθε 2 χρόνια* από την διενέργεια του προηγούμενου ελέγχου, με ανώτερο περιθώριο καθυστέρησης την μία εβδομάδα (περιοδικός έλεγχος).

* Εκτός εξαιρέσεων βάσει προγράμματος πρόσκλησης από τις Νομαρχίες.

Ποιούς αφορά το πρόστιμο.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση, στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, για περισσότερο από 6 μήνες, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150€, από την αρμόδια Εφορία.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών, ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμος και όταν διεξαχθεί, επιβαρύνεται πλέον του κόστους του ελέγχου και με το ειδικό τέλος εκπρόθεσμου.

Η νομοθεσία (ν. 2696/99) προβλέπει αυστηρές ποινές (μέχρι και αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας) στα αυτοκίνητα που δεν είναι εφοδιασμένα με κάρτα ελέγχου καυσαερίων (€) και δελτίο τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) σε ισχύ (€).

Απαραίτητα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο

Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου

Από τον Τεχνικό Έλεγχο του Οχήματος μπορεί να προκύψουν:

 • Δευτερεύουσες ελλείψεις: Το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις αυτές σε διάστημα 2 μηνών, χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου.
 • Σοβαρές ελλείψεις: το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ή 30 ημερών (ανάλογα με την σοβαρότητα των ελλείψεων), εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.
 • Επικίνδυνες ελλείψεις: το όχημα χαρακτηρίζεται ως «ακινητοποιημένﻨκαι οι υπεύθυνοι του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ενημερώνουν για τις ελλείψεις αυτές τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση Μεταφορών, οικείο Τμήμα Τροχαίας).Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων και επανέλεγχο του οχήματος.