Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOCHECK ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | Δικαιολογητικά για υγραέριο

Δικαιολογητικά για υγραέριο

Επιπλέον δικαιολογητικά για υγραέριο

Πρέπει να έχετε μαζί σας τα παρακάτω:

  • Άδεια κυκλοφορίας στην οποία να αναγράφεται ως καύσιμο και το υγραέριο,
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του οδηγού,
  • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ,
  • Αντίγραφο της αρχικής Υπεύθυνης δήλωσης ελέγχου εγκατάστασης