Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOCHECK ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | Φορτηγά < 3,5 τόνους

Φορτηγά < 3,5 τόνους

Έλεγχος ΚΤΕΟ

Ώραριο

Δευτέρα με Παρασκευή: 08.00 – 18.00
Σάββατο: 08.00 – 14.00
Κυριακή: Κλειστά

Βασικά στάδια τεχνικού ελέγχου

 • Έλεγχος ορθών στοιχείων οχήματος (αριθμός πλαισίου, αριθμός μηχανής, κλπ)
 • Καυσαέρια
 • Ελαστικά – Τροχοί – Αμορτισέρ
 • Σύστημα πέδησης
 • Έλεγχος στα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους
 • Οπτικοί έλεγχοι για το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, του συστήματος ανάρτησης καθώς και του  αμαξώματος για οξειδώσεις και για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα, κλπ.

Διαδικασία

Προσέρχεστε στο Ι. ΚΤΕΟ Βαλάντης Γκουγκουλιάς (εξυπηρετούμε και χωρίς ραντεβού) προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο χρόνος που απαιτείται (σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών από 1-1-2013) για τον έλεγχο του οχήματος είναι 20-25 λεπτά για επιβατικά αυτοκίνητα και 30-35 λεπτά για φορτηγά 3,5 μικτό βάρος.

Προθεσμίες

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) πρέπει να γίνεται όταν συμπληρωθεί μια τετραετία από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας).

Π.χ.: ένα όχημα με Ημερομηνία 1ης ΑΔΕΙΑΣ 08/03/2020 πρέπει να περάσει από αρχικό έλεγχο ΚΤΕΟ μέχρι 15/03/2024

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια (το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ακριβή ημερομηνία λήξης του προηγούμενου κτεο).

Π.χ. ένα όχημα που είχε περάσει από έλεγχο 25/11/2020 πρέπει να ξαναπεράσει από έλεγχο ΚΤΕΟ μέχρι 2/12/2022.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών, ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμος και όταν διεξαχθεί, επιβαρύνεται πλέον του κόστους του ελέγχου και με το ειδικό τέλος εκπρόθεσμου.

Η νομοθεσία (ν. 2696/99) προβλέπει αυστηρές ποινές (μέχρι και αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας) στα αυτοκίνητα που δεν είναι εφοδιασμένα με κάρτα ελέγχου καυσαερίων (€) και δελτίο τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) σε ισχύ (€).

Απαραίτητα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο
 • Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου
 • Τα Δ.Χ. οχήματα θα πρέπει να φέρουν επιπλέον βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΣΧΕΜ).

Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου

Από τον Τεχνικό Έλεγχο του Οχήματος μπορεί να προκύψουν:

 • Δευτερεύουσες ελλείψεις: Το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις αυτές σε διάστημα 2 μηνών, χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου.
 • Σοβαρές ελλείψεις: το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ή 30 ημερών (ανάλογα με την σοβαρότητα των ελλείψεων), εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.
 • Επικίνδυνες ελλείψεις: το όχημα χαρακτηρίζεται ως «ακινητοποιημένﻨκαι οι υπεύθυνοι του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ενημερώνουν για τις ελλείψεις αυτές τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση Μεταφορών, οικείο Τμήμα Τροχαίας).Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων και επανέλεγχο του οχήματος.