Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOCHECK ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | Δίκυκλα

Δίκυκλα

Έλεγχος ΚΤΕΟ

Ώραριο

Δευτέρα με Παρασκευή: 08.00 – 18.00
Σάββατο: 08.00 – 14.00
Κυριακή: Κλειστά

Βασικά στάδια τεχνικού ελέγχου

 • Έλεγχος ορθών στοιχείων οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, χρωματισμός, κλπ)
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος των φώτων
 • Θορυβομέτρηση

Διαδικασία

Προσέρχεστε στο Ι. ΚΤΕΟ Βαλάντης Γκουγκουλιάς (εξυπηρετούμε και χωρίς ραντεβού) προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο χρόνος που απαιτείται (σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών από 1-1-2013) για τον έλεγχο του οχήματος είναι 20-25 λεπτά για επιβατικά αυτοκίνητα και 30-35 λεπτά για φορτηγά 3,5 μικτό βάρος.

Προθεσμίες

Ο Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ-ΜΟΤΟ έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 σε ορισμένες περιφέρειες και έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Αφορά σε όλες τις κατηγορίες δικύκλων άνω των 50 κυβικών.

 • Όλα τα δίκυκλα οχήματα οφείλουν να περάσουν έλεγχο ΚΤΕΟ, 4 χρόνια μετά την αγορά τους ως καινούργια και έκτοτε κάθε 2 χρόνια.
 • Τα εκπαιδευτικά δίκυκλα υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο
 • Τα δίκυκλα που φέρουν δίδυμο εμπρόσθιο τροχό ακολουθούν δικό τους πρόγραμμα πρόσκλησης ανάλογα του νομού ταξινόμησής τους.

Κυρώσεις

Από 8/4/13 σύμφωνα με το νέο Νόμο, όσα δίκυκλα δεν έχουν πραγματοποιήσει Τεχνικό Έλεγχο στη περίοδο που ορίζει το πρόγραμμα πρόσκλησης, τότε όταν προσκομίζονται για έλεγχο ή επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ, θα επιβαρύνονται με παράβολα εκπροθέσμου Τεχνικού Ελέγχου.

Αναλυτικά:

 • Έως 30 ημέρες –
 • Από 30 ημέρες έως 6 μήνες –
 • Άνω των 6 μηνών –

Απαραίτητα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο

Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου

Από τον Τεχνικό Έλεγχο του Οχήματος μπορεί να προκύψουν:

 • Δευτερεύουσες ελλείψεις: Το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις αυτές σε διάστημα 2 μηνών, χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου.
 • Σοβαρές ελλείψεις: το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ή 30 ημερών (ανάλογα με την σοβαρότητα των ελλείψεων), εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.
 • Επικίνδυνες ελλείψεις: το όχημα χαρακτηρίζεται ως «ακινητοποιημένﻨκαι οι υπεύθυνοι του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ενημερώνουν για τις ελλείψεις αυτές τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση Μεταφορών, οικείο Τμήμα Τροχαίας).Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων και επανέλεγχο του οχήματος.