Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOCHECK ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | Ταξί

Ταξί

Έλεγχος ΚΤΕΟ

Ώραριο

Δευτέρα με Παρασκευή: 08.00 – 18.00
Σάββατο: 08.00 – 14.00
Κυριακή: Κλειστά

Βασικά στάδια τεχνικού ελέγχου

 • Έλεγχος ορθών στοιχείων οχήματος (αριθμός πλαισίου, αριθμός μηχανής, κλπ)
 • Καυσαέρια
 • Ελαστικά – Τροχοί – Αμορτισέρ
 • Σύστημα πέδησης
 • Έλεγχος στα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους
 • Οπτικοί έλεγχοι για το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, του συστήματος ανάρτησης καθώς και του  αμαξώματος για οξειδώσεις και για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα, κλπ.

Διαδικασία

Προσέρχεστε στο Ι. ΚΤΕΟ Βαλάντης Γκουγκουλιάς (εξυπηρετούμε και χωρίς ραντεβού) προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο χρόνος που απαιτείται (σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών από 1-1-2013) για τον έλεγχο του οχήματος είναι 20-25 λεπτά για επιβατικά αυτοκίνητα και 30-35 λεπτά για φορτηγά 3,5 μικτό βάρος.

Προθεσμίες

Ο αρχικός έλεγχος ΚΤΕΟ διενεργείται υποχρεωτικά 1 έτος από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, (το αργότερο εντός 7 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας).

Ο περιοδικός έλεγχος ΚΤΕΟ πρέπει να διενεργείται κάθε έτος μετά τον αρχικό έλεγχο.

Συγκεκριμένα για το 2018 υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο τα οχήματα που είχαν περάσει από τεχνικό έλεγχο το έτος 2017 με προθεσμία 3 εβδομάδες πριν και 1 μετά.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης. Πιο συγκεκριμένα:

 • Έως 30 ημέρες –
 • Από 30 ημέρες έως 6 μήνες –
 • Άνω των 6 μηνών –

Απαραίτητα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
 • Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)
 • Σε περίπτωση που το όχημα έχει ως δηλωμένο καύσιμο και υγραέριο ζητούνται τα επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία θα βρείτε εδώ.

Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου

Από τον Τεχνικό Έλεγχο του Οχήματος μπορεί να προκύψουν:

 • Δευτερεύουσες ελλείψεις: Το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις αυτές σε διάστημα 2 μηνών, χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου.
 • Σοβαρές ελλείψεις: το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ή 30 ημερών (ανάλογα με την σοβαρότητα των ελλείψεων), εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.
 • Επικίνδυνες ελλείψεις: το όχημα χαρακτηρίζεται ως «ακινητοποιημένﻨκαι οι υπεύθυνοι του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ενημερώνουν για τις ελλείψεις αυτές τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση Μεταφορών, οικείο Τμήμα Τροχαίας).Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων και επανέλεγχο του οχήματος.